THUẾ MÔN BÀI

Thuế Môn Bài Là Gì ?

Thuế môn bài là nghĩa vụ tài chính cơ bản nhất mà mọi doanh nghiệp, tổ chức, chủ thể kinh doanh phải thực hiện khi gia nhập thị trường. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài là văn bản quy phạm pháp luật mới nhất và có giá trị áp dụng hiện hành về nghĩa vụ tài chính này. (Xem báo giá DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP tại http://avtax.vn/dich-vu/thanh-lap-doanh-nGhiep )

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI CHỈ TỪ 900.000 VNĐ - TẶNG KÈM 200 SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Vậy thì thuế môn bài là gì? Các công ty, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh cần đóng bao nhiêu tiền một năm? Các chính sách mới nhất về thuế môn bài, áp dụng từ tháng 1 năm 2019 thay đổi thế nào? Những chính sách ưu tiên, đối tượng được miễn thuế, đơn vị phải đóng thuế là ai?

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là nghĩa vụ tài chính ban đầu của doanh nghiệp, tổ chức, các chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị trường cũng như duy trì hoạt động kinh doanh hằng năm

2. Quy định về lệ phí môn bài

a. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Đối tượng nộp lệ phí môn bài được quy định tại Điều 2 Nghị định 139 bao gồm các đối tượng sau:

Các công ty được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Các tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chi nhánh và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh cá thể.

b. Mức thu lệ phí môn bài

Điều 4 Nghị định 139 quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ như sau

NỘP THUẾ MÔN BÀI:

Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh... làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

HỒ SƠ THUẾ MÔN BÀI

Có 3 cách nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế như sau:

Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế

Nộp và kê khai trực tuyến trên web: nhantokhai.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được)

Nộp trực tuyến qua web nhantokhai.gdt.gov.vn nhưng Lập tờ khai trên phần mềm HTKK (DN cũng phải có Chữ ký số mới nộp được)

==> Trước khi lựa chọn cách nộp bản giấy trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bản giấy không nhé (Vì thông thường Cơ quan thuế sẽ nhận qua mạng nhé)

Xác định số thuế môn bài phải nộp như sau:- Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp:

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức nêu tại điểm a, b bên trên (bậc 1 và 2) có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: - Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức thuế Môn bài phải nộp là cả năm

Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức thuế Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm. (1/2 năm)

Nếu Người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm theo Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017

Cách1:

Nộp Tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp thì các bạn tải mẫu: Mẫu tờ khai thuế môn bài01/MBAI 

Sau khi tải về, các bạn điền thông tin (Cách viết Tờ khai môn bài như bên dưới nhé) -> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.

Cách 2: Chú ý: cách này doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số và đã đăng ký thuế điện tử qua mạng.

Bước 1: Đăng ký tờ khai 01/MBAI - Truy cập đường link : nhantokhai.gdt.gov.vn.

Chú ý: Đăng nhập trên trình duyệt Internet Explorer hoặc IETAB để hạn chế lỗi.

Đăng nhập vào tài khoản thuế.

=> Chọn mục: Tài khoản => Đăng ký tờ khai => Tiếp tục => Chấp nhận.

Nếu chưa đăng ký. Đăng ký thêm tờ khai => Tìm chọn 01/MBAI- Tờ khai lệ phí môn bài => Tích ô trống => Tiếp tục => Chấp nhận.

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, nhấn nút “đồng ý”

Bước 3: Kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai

Lưu ý: Cột(5) – bậc môn bài: Mặc định hiển thị theo vốn đăng ký ở cột (4), không cho sửa:

Bậc 1: Trên 10 tỷ -  Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ - Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ - Bậc 4: Dưới 2 tỷ

Cột (6)- mức thuế môn bài: Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (5), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị. VD:  bậc 1 là 3tr thì giá trị sửa chỉ là 3tr hoặc 1,5tr

Bậc 1: 3.000.000 - Bậc 2: 2.000.000 - Bậc 3: 1.500.000 - Bậc 4: 1.000.000

Bước 4: Sau khi kê khai xong các chỉ tiêu, nhấn nút “ghi” rồi kết xuất “Kết xuất XML” để nộp qua mạng hoặc nhấn nút “in” để in ra giấy nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

Cách 3 : Cách nộp thuế môn bài qua mạng

Bước 1: Cắm USB Token (chứa chữ ký số) vào máy tính của bạn

Bước 2: Truy cập vào trang web nopthue.gdt.gov.vn (Không hỗ trợ Windows XP SP2). Đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế điện tử.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình “ĐĂNG NHẬP” để bạn nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.

Tên đăng nhập: Gõ mã số thuế doanh nghiệp đang sử dụng để đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ kê khai trực tuyến. ( Có thể tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên tổng cục thuế để tránh nhầm lẫn hoặc đã quên)

Mật khẩu: Gõ mật khẩu được cung cấp ngay sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công.

Bước 4: Sau đó bạn chọn menu “ NỘP THUẾ” theo hình sau:

Bước 5: Màn hình sẽ hiện lên mục “Lập giấy nộp tiền”. Các bạn khai các thông tin theo hình minh họa dưới đây:

Chú ý: Các bạn lưu ý mức môn bài và tiểu mục nhé!

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ thông tin vào các mục có dấu *thì bạn tích chuột vào “Hoàn Thành”. Hệ thống hiển thị giấy nộp tiền đã lập. Bạn kiểm tra các thông tin trên giấy nộp tiền đã đúng chưa. Sau đó bạn chọn ký và nộp.

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị như hình bên trên: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”. Bạn nhấn “Ok”

Tiếp đó hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã pin:

Sau khi ”ký điện tử thành công” màn hình sẽ hiển thị “giấy nộp tiền đã gửi. Chờ xác nhận của Ngân hàng”

Bước 7: Sau khi lập “Giấy nộp tiền xong” các bạn nên làm 1 việc không kém phần quan trọng là kiểm tra lại xem kê khai thuế môn bài đã thành công hay chứ. Xem “Giấy nộp tiền của DN mình đã có trên hệ thống hay chưa ?. Có lập 2 lần hay không?

Tra cứu nộp thuế môn bài qua mạng

Bạn vào “TRA CỨU” chọn “Tra cứu giấy nộp tiền”. Chọn ngày bạn lập giấy nộp tiền.

Nếu trạng thái Giấy Nộp Tiền mình lập ở dạng “Nộp thuế thành công” tức là đã gửi được tiền vào NSNN

Lưu ý khi nộp thuế môn bài qua mạng:

Bước quan trọng đầu tiên để nộp được thuế môn bài là kế toán cần xác định được số thuế mà DN mình cần phải nộp

Tài Khoản phải có đủ tiền để nộp.

Sau khi đã ký và nộp thành công thì ngày hôm sau vào mục tra cứu để kiểm tra

Chậm nhất là ngày 30/01/2020 phải hoàn thành việc nộp lệ phí môn bài.

Doanh Nghiệp lập đúng ‘’Tiểu Mục’’ theo quy định. Nếu DN nộp sai Tiểu Mục thì CQT xem như Doanh nghiệp chưa nộp và Doanh nghiệp phải tự điều chỉnh theo quy định.

 

 

 

 

Bạn có thể quan tâm

BÁO TĂNG, BÁO GIẢM MUỘN LAO ĐÔNG

Đăng ngày: 11/07/2019 15:12 PM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

Đăng ngày: 11/07/2019 13:55 PM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

TÍNH GIÁ THÀNH LOẠI HÌNH CÔNG TY VẬN TẢI

Đăng ngày: 09/07/2019 16:21 PM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

CÁCH ĐƯA CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

Đăng ngày: 09/07/2019 12:04 PM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

KIỂM TRA HỒ SƠ, SỔ SÁCH CHUẨN BỊ CHO VIỆC LẬP BCTC

Đăng ngày: 09/07/2019 10:23 AM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

CÁCH KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÚNG HAY SAI

Đăng ngày: 01/07/2019 10:34 AM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BHXH LẦN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP

Đăng ngày: 01/07/2019 10:21 AM

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Avtax tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử,...

Chi tiết >>

Zalo

0906 395 066